Miêng giới thiêu

 

 

 

 

Lam Phương & Những cuộc t́nh vây quanh

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/14344904_1302047476496661_8490507122712939680_n.jpg?oh=0e0f76612595e87ab58c86562e9bb83f&oe=58D1143B

Nguyễn Ngọc Ngạn