Phan Huy Đường giới thiệu

 

http://newvietart.com/images/phanthanhkhuongninhthuanphoto.JPG

Phan Thành Khương

 

 

 

 

 

Kính viếng Quốc Tổ Hùng Vương

Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm và hai câu thơ tiên tri về biển Đông

“Thư thất điều” của Phan Châu Trinh, một bản cáo trạng đanh thép, hùng hồn