Nam Dao giới thiệu

 

https://scontent.fymy1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30725_429258001351_279974_n.jpg?oh=2b5525449de4f4268658bd96b70ab8ff&oe=5AF50F38

Phan Vũ

 

 

 

 

 

 

- nhà thơ “Em ơi! Hà Nội phố"

Bằng Kiều hát

(tôi xin lỗi nếu bạn bị dá phóc ra ngoài v́ vấn đề tác quyền rất chính đáng).