Phan Huy Đường giới thiệu

 

Trương Quốc Dũng

 

 

 

 

Đường Tăng

La dernière nuit

 

 

 

Nhân dịp dọn rác trong máy tính, tôi t́nh cở thấy một tạp dữ liệu mang tên La dernière nuit.

Tôi nhớ mang máng là một truyện ngắn hay, mở ra xem. Đúng vậy. Tôi đă đọc truyện này từ thuở tù mù, c̣n dùng Word 6, 1994. Thấy hay, tôi đă thử dịch qua tiếng Pháp, cất đó để dùng khi nào tôi có khả năng đăng một tuyển tập truyện ngắn Việt Nam tại Pháp.

Rồi quên luôn. Thật đáng ân hận.