FilJourTabVN

 

Xuôi ngày tháng, xuyên tác phẩm

B́nh luận đă đăng bằng tiếng Pháp để giới thiệu tác phẩm Việt Nam đă dịch

 

Nguyên tác : Au fil des jours, au fil des œuvres

 

 

Au fil des œuvres

Xuyên tác phẩm

Tác phẩm

Une douleur sans perspective

 

Một nỗi đau không viễn tượng

 

Tựa cho Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh