Phan huy Đường giới thiệu

Nhạc ở tôi

 

Vài nhạc phẩm Việt Nam c̣n tồn tại ở tôi – 2014…

đương nhiên không đầy đủ

tuỳ hứng, tuỳ bối cảnh sống

ngày qua ngày

trước khi… hè hè !

Cảm ơn tác giả, các nghệ sĩ và những bạn làm oép

 

2015 : thêm nhạc phẩm PhuLăngXa và tứ xứ, Ziệt kiều mà !

 

Những nhạc phẩm được giới thiệu ở đây đa số là qua hyperlink trên oép.

Tôi vốn muốn ghi nhận tôi đă từng yêu tác phảm ấy qua tŕnh diễn của nghệ sĩ nào. Nhưng một số không đọc được nữa.

Tôi đành giới thiệu một hiện thể khác mà tôi thấy hợp với tôi. Có thể nó cũng không tồn tại lâu dài trên oép. Nếu vậy, xin lỗi độc giả.

 

 

 

 

 

Jean Ferrat

Que serais-je sans toi ?

Nuit et brouillard

Je vous aime

 

Jacques Brel

Ne me quitte pas

Le plat pays

Aldonza

 

Brassens

một bản nhạc cho hai bài thơ :

Aragon :  Il n'y a pas d'amour heureux

Francis Jammes : La prière

Chanson pour l'auvergnat

 

Beethoven : Sonate au clair de lune 


Trịnh Công Sơn

Một cơi đi về

 

Chiều mưa biên giới

Chiều mưa biên giới – Thanh Tuyền

 

Bằng Kiều : Em ơi, Hà Nội phố

 

Thái Thanh : Giấc mơ hồi hương

 

Phạm Duy

Để lại cho em

Mùa thu chết

 

 

 

◄◄ Về trang chủ