DTThoTab

Đặng Thơ Thơ

Phan Huy Đường

giới thiệu

 

 

Đặng Thơ Thơ

Đoản thi Đếch Tiền Hại Điện

Tĩnh vật

Khi phong linh vỡ

Nỗi buồn tuyệt đối

Mở tương lai

Vng huyền b

Hai thng cho một tnh yu

Cấy c

Hoa cc v những bước đi hạnh phc

Guitare damour

Anh đo

Alice Munro, Mỹ Học Mới trong Một Thế Giới Vắng Mặt