Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

 

Petri Gyrgy

 

Nh thơ posztmodern Hungary

 

◄◄ về trang chnh

 

 

 

 

 

 

Sụp Đổ

Thu

Kh

Nếu sau ny

Ngi Đ Giăng Lưới Ti- Cha Ơi!

Đng Lc Ny Ở Đy

Nụ cười

Bi ca của những kẻ nghiện rượu

Chỉ l một kẻ

Đơn giản, như một bi ca

Chm thơ Lời cảm tạ

Vệt nắng chiếu, ti lm sao với tới

Thế gian m la

Về triết học

Uống cafe buổi sng

Ngy tồi tệ của Horatius

Thơ của nh thơ Đng u xa lạ từ 1955

Buổi trưa

Bi ca

Ti rất yu người đn b ny

Những bi thơ cuối đời

Gần như

Nụ cười