DoanKet-DienDan

 

 

 

Tướng về hưu, một tác phẩm có tính chất nghệ thuật

Năm ngày, một truyện ngắn có giá trị nhân văn

Niềm tin khủng khiếp

Một thời lầm lỗi

Tỉnh ngộ, con đường vào địa ngục

Trung quốc, một câu hỏi của Việt Nam

 

Trí thức, kẻ bất lực của muôn đời

Dân chủ, ước mơ và hiện thực

Bóng của một cái bóng

Sống tự do và tự do sáng tác

Ngoài khơi miền đất hứa, một huyền thoại thời hậu chiến

Gió dại, chữ nghĩa và văn chương

Perestroïka theo kiểu Việt Nam

Phương pháp Gorbatchev

Dương Thu Hương, một bài học, một câu hỏi

Dương Thu Hương, yêu cầu tối thiểu của ngày mai nhân bản

Một nét người

Cuộc độc thoại cần thiết

Chân dung một chế độ

Trần Đức Thảo, một kiếp người

Kinh tế thị trường & chế độ dân chủ pháp quyền muôn năm

Tư cách người đảng viên và guồng máy đảng

Văn không là người

Mất tích để trường tồn

 

 

Đoàn Kết - Bộ mới gồm những số ra từ khoảng 1987 đến tháng 9/1991 khi hầu hết ban biên tập "ly khai" Đoàn Kết, thành lập Diễn Đàn, một tờ báo độc lập tồn tại nhờ độc giả mua dài hạn và bệnh ghiền làm báo của những người chủ trương nó. Tôi có đăng vài bài trong Đoàn Kết, ghi nhận đôi điều mà những nhà văn Việt Nam vừa xuất hiện thuở đó, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh... đă cho tôi. Bài đầu là Tướng về hưu, một tác phẩm có tính chất nghệ thuật. Đó là lần đầu tôi tập viết tiếng Việt, nay nhớ lại vẫn thấy kinh hoàng. Cảm ơn mọi người.