BVNSTab

Phan Huy Đường

trân trọng và quư mến giới thiệu

Bùi Văn Nam Sơn

dịch giả xuất sắc, triết gia gốc gác, tận t́nh

 

Những đóng góp quư giá của Bùi Văn Nam Sơn

*

Công tŕnh kể biết mấy mươi

V́ ta khắng khít cho người..dở dang{?}

Thềm hoa chưa ráo chén vàng..

...C̣n nhiều kết cỏ ngậm vành về sau

 

BVNS

 

 

Bùi Văn Nam Sơn

 

 

Chuyện xưa chuyện nay

 

 

 

 

Tác phẩm

Cứ kiên tŕ, rồi mùa hoa trái sẽ tới

Tự truyên sâu với J-J Rousseau

Văn hoá và văn hoá chính trị

Giáo dục Việt Nam - kỳ cùng vẫn là thiếu sách

Gilles Deleuze và việc tiếp nhận Nietzsche Ở Pháp

Chú giải cho "Các nguyên lư của triết học pháp quyền", Hegel

“Hiện đại thứ hai ” và nền văn hoá công luận

Hành tŕnh mỹ học triết học từ Platon đến Adorno

Nguyên h́nh Nữ Chúa trên ngày phù du

Văn chương trong viễn tượng hậu-siêu h́nh học

Đạp thanh hội cũ hào hoa

"Tiến hoá" như một sơ đồ lư giải (Nam Dao)

Dữ quân nhất dạ thoại…

Nhật diện phật, nguyệt diện phật

Bao giờ có những “dịch trường” ?

Tin và đáng tin

Phát biểu nhân nhận giải thưởng dịch thuật

"Trà dư tửu hậu" về triết học

Đọc lại Bàn về tự do của John Stuart Mill

Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị

Rameau giữa chúng ta

Triết học Kant, hồi niệm và viễn cảnh

“Viên đá đỉnh ṿm ” của ṭa nhà triết học Kant

"Phê phán lư tính thực hành" và sự phản tư đạo đức học

Triết học và / về tính hữu hạn

Muốn học phải có sách

Cùng với Trần Hữu Quang, Giới thiêu Đạo đức Tin lành và Tinh thần của chủ nghĩa tư bản, Max Weber

Lyotard với tâm thức và hoàn cảnh hậu-hiện-đại

m.E và đối thoại triết học, Karl-Otto-Apel

Tự đóng cửa là tự hại ḿnh

"Emile hay về giáo duc", Một triết lư giáo dục nhân bản : dạy và học làm người

Triết học đương đại và triết học về thời đương đại

Hưng ư thi

Trả lời câu hỏi "Nhân vật trong tuần"

“Bách khoa thư các khoa học triết học”: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lư và tự do