NguyenKhaiTab

 

Nam Dao giới thiệu

 

Nguyễn Khải

 

 

 

 

 

Đi t́m cái tôi đă mất

*

Cái tôi cuối cùng của nhà văn (PHĐ)