Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Nguyễn Tấn Cứ

 

 

 

 

 

 

Si Gn những ngy cm lặng

Ở pha bn kia thin đng

Nhn ngy phục sinh

Đất nước của những giai thoại

Thư cho những cơn mưa đ chết

 

Nguyễn Hồng Nhung đọc thơ Nguyễn Tn Cứ

Gửi Nguyễn Tấn Cứ

V danh