Phan Huy Đường giới thiệu

 

Thanh niên Việt Nam hôm nay, bất kể đang có chính kiến nào, muốn chủ động "chiếm hữu" lịch sử "đích thực"  đă nhào nặn ra chính ḿnh, cởi trói cái đầu của ḿnh, tự trang bị cho ḿnh tinh thần và một cách tiếp cận, phân tích, suy luận về những sự kiện trong quá khứhiện tái, ở nước ta và trên thế giới, sáng tạo tương lai người của chính ḿnh trong ḷng dân tộc, ở thời đại này, cần và nên đọc tác phẩm này.

phđ

 

Nguyễn Trung

 

 

 

 

 

Tôi làm “chính trị”

Những kỉ niệm và trăn trở

Hồi kư

 

Phần 1 : Vào đời

Phần 2 : Kẻ thất bại toàn diện

Phần 3 : Suy ngẫm