Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Ni Tấn

Tiểu sử

 

 

 

 

 

 

Thơ

Con tu chở đất nước ti

Cy Đn Thạch Sanh

 

Văn

Mối tnh đầu của tui

Con Rạch Bầu Nhum

Amai Blan, Nước Mắt Của Rừng

Cc Loại Nhạc Cụ Của Người đ