TheLuanTab

Dịch

◄◄Về trang chính

 

Nam Dao-1

Nam Dao

 

◄◄ trở về trang chủ

 

 

 

 

Minh triết Phương Tây của Bertrand Russell

 

Bob Dylan : T́nh chỉ là 1-Từ-4 Chữ

Lư Thương Ẩn : Lên đồi xưa

Apollinaire : Sables mouvants – Cát dưới chân

Paul Éluard : Cùng giống lạc t́nh