Ămvc trn trọng giới thiệu

 

 

 

Tc giả

Thể loại chnh

ăm giới thiệu

A

Abe Kb

truyện ngắn

Phạm Trọng Luật

 

Ady Endre

thơ

Phan Huy Đường

 

Agatha Christie

tiểu thuyết

Phan Huy Đường

 

i Vn Quốc

thơ

Phan Huy Đường cng với Chn Phương

 

Akutagawa Ryunosuke

truyện ngắn, Nguyễn Nam Trn dịch

Ming, Phạm Trọng Luật

 

Alan Kirby

suy luận

Chn Phương

 

Aleksandr Solzenisyn

dịch phẩm

Nam Dao

 

Allen Grinsberg

thơ, Hong Hưng dịch v giới thiệu

Nam Dao

 

Andr Levagueresse

tnh

Phan Huy Đường

 

Andr MenrasHồ Cương Quyết

phim

Nam Dao

 

Anh Tuyết

k

Ming

 

Anna Akhmatova

thơ

Phan Huy Đường

 

Anne Cheng

suy luận

Chn Phương

 

Anne Hbert

thơ

Chn Phương

 

Antoine Audouard

Lettre Duong Thu Huong

Phan Huy Đường

 

Antonin Artaud

l luận văn học

Phan Huy Đường

 

u Thị Phc An

thơ

Chn Phương