Nam Dao và Phan Huy Đường giới thiêu

Nam Dao và Phan Huy Đường giới thiêu

 

Hoàng Ngọc Hiến

Hoàng Ngọc Hiến

 

 

 

 

Hai điểm “nhấn” trong tập thơ Đa thức của Hà Linh

*

Cuối cùng cho một t́nh bạn

Hoàng Ngọc Hiến, một đời lương thiện (PHĐ)

Hoàng Ngọc Hiến định viết hồi kư

“Đến lúc nào đấy, nghỉ luôn thể…” (Nguyễn Xuân Khoát*)

Le moment viendra où je me reposerai pour de bon

Con người có hai chân

*

Thế kỉ XX: Từ chủ nghĩa hiện đại đến “chủ nghĩa cổ điển mới”

*

Luận bàn về những vấn đề minh triết (góp phần định nghĩa minh triết)

T́m hiểu minh triết Tam Giáo trong văn hóa Việt Nam

Sức mạnh văn hóa và sựphát triển của văn minh

*

Tôi đọc và dịch F. Jullien (thay Lời mở sách)

Danh sách  những bản dịch và công tŕnh nghien cứu những tác phảm của F.Jullien ở VN

*

Đôi lời vĩnh biệt

Đặng Thân : Nỗi đau [đáu] của trực giác

Nam Dao : Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến đă từ trần