Ămvc trân trọng giới thiệu

 

 

 

Tác giả

Thể loại chính

ăm giới thiệu

A

Abe Kôbô

truyện ngắn

Phạm Trọng Luật

 

Ady Endre

thơ

Phan Huy Đường

 

Agatha Christie

tiểu thuyết

Phan Huy Đường

 

Ái Vân Quốc

thơ

Phan Huy Đường cùng với Chân Phương

 

Akutagawa Ryunosuke

truyện ngắn, Nguyễn Nam Trân dịch

Miêng, Phạm Trọng Luật

 

Alan Kirby

suy luận

Chân Phương

 

Aleksandr Solzenisyn

dịch phẩm

Nam Dao

 

Allen Grinsberg

thơ, Hoàng Hưng dịch và giới thiệu

Nam Dao

 

André Levagueresse

t́nh

Phan Huy Đường

 

André Menras–Hồ Cương Quyết

phim

Nam Dao

 

Anh Tuyết

Miêng

 

Anna Akhmatova

thơ

Phan Huy Đường

 

Anne Cheng

suy luận

Chân Phương

 

Anne Hébert

thơ

Chân Phương

 

Antoine Audouard

Lettre à Duong Thu Huong

Phan Huy Đường

 

Antonin Artaud

lư luận văn học

Phan Huy Đường

 

Âu Thị Phúc An

thơ

Chân Phương