Phan Huy Đựng giới thiệu

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chính

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-VAj4F3LeoEg/UAmmNMEXEKI/AAAAAAAABAM/N3qJHLgzxV4/s1600/attila.jpg

Jozseph Attila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về cái chết 

Không cần gơ cửa

Ban phước em bằng tươi tỉnh, bằng buồn đau