Phan Huy Đường

Phan Huy Đường

trân trọng giới thiệu nhà khoa học và văn hoá chân chính

 

Nguyễn Xuân Xanh

 

Diễn văn năm học mới

Trích, dịch Henri Poincaré

Maxime Gorki : Những ư tưởng không hợp thời vế cách mang và văn hoá

 

Nam Dao giới thiệu :

Lá thư hè Singapore

Triết học đă bén rễ

Mai Ninh giới thiệu :

Tại sao người Nhật mê đọc sách ?

EINSTEIN, nhà giáo dục khai phóng

Miêng giới thiệu :

Madame Roland

Einstein – Ư tưởng