Phan Huy Đường giớ thiệu

 

Phan Huy Đường giớ thiệu

 

Karl Marx

 

SonLangHaTuHoa

Sĩ Hải tự hoạ

 

 

 

 

 

Karl Marx, nhà thơ

Ngôn ngữ đầu nguồn ở Karl Marx

Đố vui về chủ nghĩa cộng sản

 

 

Karl Marx's Verse of 1836-1837 as a Foreshadowing of his Early Philosophy (William M. Johnston)

 

 

 

 

 

 

 

Ta từ vô tận si mê…

Trầm tư trước lựa chọn một đời