Phan Huy Đường giới thiệu

 

Trần Hạ Thp

 

Thơ

Đồng dao bn lề xướng họa

thơ-bt-lục về hắn

Ci Bn di sản biển

 

Truyện ngắn

Đứa b v bức tường

Người ngủ ghế cng vin

Du tăng & đm ở hội qun hoang đường

Những người bạn thn của hến

An tọa đường của hắn

Học ở gốc cy ch đi

Dp nhm & du giả

Vượt qua thời-mặt-nạ

Ging v ẩn ngn thời đại

 

Tạp văn

Chuyện thề nguyền qua cu h của mẹ

Tuổi thơ trăng v minh triết phương đng