Mai Ninh v Ming

giới thiệu

Trần Thị Lai Hồng

 

CHC  MỪNG  NĂM  MỚI

 

Chuột đn Tết, rộn r trống kn toe tot

T rước Rồng, tưng bừng cờ x xnh xang

(Ghi ch hai chữ trn bức tranh dn gian ny l chữ nm : Rước Rồng)

 

 

 

 

Bốn ma

Đồng dao

Tiếng trống M Linh

Qut l

Vườn  qu  xa