Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Từ Huy

 

◄◄ về trang chính

 

PHĐ :

Quá tŕnh thoái hoá của xă hội và con người "trí thức" Ziao Chỉ Quận ở thế kỷ 20-21, đích thực hậu hiện đại : sinh nở từ sự giao cấu "quái đản" giữa kinh tế tư bản toàn cầu hoá rừng rú, ư thức hệ cộng sản thô bỉ (communisme grossier, Marx *), phương pháp cai trị và nhồi sọ của chế độ toàn trị và… một bộ măt của văn hoá Ziao Chỉ truyền thống.

Đây chỉ là cảm nhận và suy luận của tôi, PHĐ, không chắc là điều Tư Huy muốn nói trong tác phẩm này.

Hè hè…

(*) Đố vui về chủ nghĩa cộng sản

http://amvc.fr/PHD/MotHanhTrinhTuDuy/DOVUI.htm

*

Mặc Lâm phỏng vấn tác giả

 

 

 

 

 

Gửi người yêu và tin

- tiểu thuyết -

 

Hoàng Ngọc Tuấn : Lời tựa

 

Gửi người yêu và tin – 01

Gửi người yêu và tin – 02

Gửi người yêu và tin – 03

Gửi người yêu và tin – 04

Gửi người yêu và tin – 05

Gửi người yêu và tin – 06

Gửi người yêu và tin – 07

Gửi người yêu và tin – 08

Gửi người yêu và tin – 09

Gửi người yêu và tin – 10

Gửi người yêu và tin – 11

Gửi người yêu và tin – 12

Gửi người yêu và tin – 13

Gửi người yêu và tin – 14

Gửi người yêu và tin – 15

Gửi người yêu và tin – 16

 

Phan Huy Đường : Lời bạt