NguyenTuHuyTab

Phan Huy Đường giới thiệu

 

 

Từ Huy

 

Biến mất

Thơ

Truyện ngắn

Dịch phẩm

Phê bình

Phỏng vấn

Tuỳ bút

Suy luận

Tiểu thuyết

 

Trích

 

Vérités d’Alain Robbe-Grillet, Evelyne Grossman

Những sự thật của Alain Robbe-Grillet, Dương Tường dịch

Văn chương trong viễn tượng hậu-siêu hình học, Bùi Văn Nam Sơn

 

Từ Huy dịch và viết về Alain Robbe-Grillet

L’effacement chez Robbe-Grillet

Alain Robbe-Grillet

Chính Gradiva gọi ngươi đó

La vérité comme non-authentique