PtAnhNgaTab

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phạm Thị Anh Nga

Chuyện của anh

Một thuở Paris

Những điều hư thực

Một chuyện, ba truyện

Thực chất đây là một truyện bộ ba, có thể mang tựa chung : Một cơi đi về, với 3 tựa riêng : Chuyện của Anh, Chuyện của Tôi, Truyện ḿnh.

Một vấn đề, 3 góc độ nh́n. 3 ngôi kể :

1 : Anh (trong nghĩa chàng).

2 : Tôi.

3. Tôi ở dạng đặc biệt : không kể chuyện mà âm thầm nói với em trong trí tưởng tượng, vừa tôi vừa em, tôi với em ở tôi, ḿnh !

PHĐ

 

 Tháng năm cổ tích

Chuyện về một người

Cuộc t́nh ảo

Ba « bút kư », một con người

Quá khử ? Một t́nh yêu ảo mà vẫn thật.

Hiện tại ? Một t́nh yêu thật cứ như ảo.

@ ? Một t́nh yêu ảo cứ như thật.

Tương lai ? Ai mà biết được ? Biết chính cái ḿnh quá khứ và hiện tại cũng chẳng dễ ǵ !

PHĐ

*

Mạ chồng tôi

Thần Anubis và hành tŕnh đi về thế giới bên kia

Chúc Tết Đinh Hợi

Traduisibilité  Vs  Intraduisibilité

Khả năng chuyển ngữ trong dịch thuật và dịch văn học

Thơ

Dù năm dù tháng dù ngày

Văn học

Maître Âu : « Modeste je vis, modeste je mourrai… »

Thế giới siêu thực trong “Ngụ ngôn của người đăng trí” của Ngô Kha

Dịch giả Bửu Ư và những chuyến du hành chữ nghĩa

 

 

Nhật Nguyệt Dấu Yêu

B́a : Nhật Nguyệt, Đinh Cường

Description: D:\A conserver\AnhNga's Photos\Beaux Arts\Buu Chi\Buu Chi - Sac sac khong khong'.jpg

Phụ bản : Sắc sắc không không, Bửu Chỉ

 

*

 

Cảm nhận (PHĐ)