KarinthyFrigyesTab

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chính

 

 

KarinthyFrigyes

 

◄◄ về trang chính

 

 

Cười (NHN)

László Zoltán viết về Karinthy Frigyes

Bi hài biên tập

 

 

 

Giải thích một số câu tục ngữ Hung

Kẻ có trách nhiệm

Pḥng thuê tháng

Xâm nhập

Người ta bông đùa với tôi

Tôi mời bác sĩ

Té ra

Cười

Một kẻ…

Hôn nhân

Quần áo

Quan trọng là sự tế nhị

Ẩn dụ về nhà văn

Các nhà soạn nhạc

Chiến công thứ mười ba của  dũng sĩ Heracles

Đến mẹ đẻ tớ c̣n chả nhận ra

Huyển bí học

Gasparecz

Đến thày thuốc thần kinh

Chủ nghĩa ấn tượng

Bài học

Những chuyện cười trên đường đi du lịch

Nhưng trận quyết đấu của tôi ở Pest

Sắc đẹp

Người rừng

Khoa học

Văn học

Ông ta cho tôi đề tài

Chiều chủ nhật

Chó đi đường chó

Chuyện cười khác

Đồng cảm

Đồng hồ báo thức

Lịch sử một mối t́nh tuyệt vọng

Anh dạo này thế nào?

Đa thê

Giảm cân

Những câu trích dẫn

Tôi về nhà để viết

Ḷ sưởi nóng cho tất cả mọi người

Dickens, một tâm trạng sâu sắc

Chúng vẽ tôi

Cuộc đời mới

Tôi cầm một cuốn sách