Miêng giới thiệu

 

Vương Trí Nhàn

Sổ tay truyện ngắn

Tchekhov : Nhận xét tản mạn

Tô Hoài : Một thể văn tập cho người viết nhiều nết quư

Anatole France : Maupassant và các nhà viết truyện ngắn Pháp

Nguyễn Tuân : Học ở tiếu lâm một cách viết ngắn, đọng...

Thomas Mann : Người giúp cho tôi hiểu khả năng của những h́nh thức nhỏ

Nguyễn Công Hoan : một số kinh nghiệm

Bùi Hiển : nghề nghiệp truyện ngắn

Maugham : kinh nghiệm của một người thực hành

 

Nam Dao giới thiệu

Trước tác động của Tố Hữu và bộ máy, tâm lư nghề nghiệp ở nhà văn thời nay đă thay đổi

Con người và xă hội Việt Nam qua truyện Tấm Cám

 

Nỗi buồn Bảo Ninh

 

MIÊNG GIỚI THIỆU

SỔ TAY TRUYỆN NGẮN

của Vương Trí Nhàn

 

 

Sổ Tay TruyệnNgắn trích một ít bài các tác giả Việt Nam và ngoại quốc nói về kinh nghiệm viết truyện của ḿnh, rải rác trên sách báo trong nhiều năm. Với các nhà văn trong nước chưa hề phát biểu kỹ về đề tài này, nhà phê b́nh văn học Vương Trí Nhàn đă gặp gỡ trao đổi và ghi lại ư kiến. Phần c̣n lại là t́m ṭi qua sách vở báo chí Nga và dịch những bài viết của các nhà văn bậc thầy về truyện ngắn.

 

Dù làm công việc «nhặt nhạnh» những ǵ các nhà văn nói về cách viết truyện, nhưng trong công việc không sáng tạo đó, nhà phê b́nh Vương Trí Nhàn đă đặt toàn bộ kinh nghiệm văn học của ḿnh và bộc lộ trọn vẹn cái “gu” riêng trong lĩnh vực này.  Sổ Tay Truyện Ngắn đă được xuất bản lần đầu năm 1980, tái bản lần thứ nhất năm 1998 và tái bản lần hai năm 2001.

 

Nhận thấy Sổ Tay rất bổ ích cho các bạn muốn viết truyện và với sự cho phép của tác giả, xin lần lượt giới thiệu một số bài dựa trên bản năm 2001. Nếu quan niệm con người có thể học cả đời, th́ tuyển tập này cũng không vô bổ cho các bạn đă và đang c̣n viết. Dĩ nhiên các bài giới thiệu đều theo cảm quan riêng nên không gồm toàn bộ, cũng không tôn trọng thứ tự theo tuyển tập.

 

Trân trọng giới thiệu.