NamDaoTN

Nam Dao

Truyện ngắn

◄◄ về trang chnh

 

Trong buốt pha l

Quỳnh hương

11 thng 9

Vết bước

Hũng lốc

Khoảng chơi vơi

Người mnh...

Yasmina

Trăng thu ảo ảnh

Những sợi tc mai

Php lạ, Venezia

Chớp sao

Kenema, nhật k thầm kn

Mắt Trời

 

Khoảng chơi vơi

Người mnh...

Trong buốt pha l

Quỳnh hương

Hũng lốc

Php lạ, Venezia

Trăng thu ảo ảnh

Yasmina 

 Đăng nơi khc

Đất Thổ 

Kịch như sống chết

*

Ngn năm gi bay

Ngụm cho lũ

*

Trời long đất lở

*

Chuyện tnh thời Balzac