Phan Huy Đường giới thiệu

Juhsz Gyula do Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chnh

 

 

Juhsz Gyula

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm

Sẽ đến Noel

Thi sĩ

n sủng cho những ngọn thng

Buddha

Trong bn tay thượng đế

Nietzsche

Ha bnh

Ti khng cho g khc.....

Cuộc sống l một giấc mơ ngắn ngủi

Lời cầu nguyện

Khng bao giờ...

Khng c lời từ biệt

Về lễ phục sinh

Pht nhớ chu u, dịch thơ Juhsz Gyula

Trước khi đi ngủ

Hưu