NamDaoKy

Nam Dao

◄◄ Về trang chính

 

 

Một vị thuốc đắng, một vị thơ…

Xổ bụi

Trịnh Công Sơn như cánh vạc bay

Ngỡ ngàng, nước đục bụi trong

Bộ Ba

Những con voi không đẻ được

Ngưỡng cửa kỷ 21, bực thềm thiên niên 3 :

vấp , ngă và đứng dậy…

 

 

 

B́nh luận và trao đổi

tựa

bác Nguyễn

những con voi không đẻ được

xổ bụi

đỉnh ảo, một đời thơ

lỡ làng, nước đục bụi trong

Trịnh Công Sơn như cánh vạc bay

Phùng Cung, thơ và người

một vị thuốc đắng, một vị thơ

gấu chợ

Việt Nam, con người từ những bóng  ma

 

 

Mới

GIẾNG CẠN

MỘTXuất phát

MỘT, HAI – Đám rước nước

MỘT, HAI, BA – Ḷng giếng

MỘT, HAI, BA, BỐNGián điệp

 

Kư, đọc Đinh Quang Anh Thái

Nhớ Nguyễn Quang Thân, kẻ thẳng người mà đi

49 ngày Dương Nghiễm Mậu

Nhớ về Bến Lạ

Về quê

Bùi Xuân Phái, đă 25 năm

Cao Xuân Hạo, những nỗi niềm và trăn trở…

Kư (vô tích) sự ṿng Bờ Hồ

Hà Nội trong mắt một người mù

Người đi trên mây, người bay trên mây

Những con đường có đấy

Phiêu bồng Boston