NamDaoTT

 Nam Dao – Tiểu thuyết

7 về trang chính

 

Bờ Kia

tiểu thuyết phóng sự

 

 

 

 

1. nhập

2. đi t́m

3. cứu rỗi

4. lên ghềnh

5 đường xuống núi

6. bên bờ ao

7. chuyện kể trong đêm

8. hai đoạn kết giữa ảo và thực

 

 

 

0 - Viết về thân phận cô dâu Việt Nam mà không chỉ đổ lỗi cho nghèo hèn. Trang Hạ.

 

1 - ngày xưa, có một thằng nhỏ vào chùa  mài dao…

2 - trước khi  dao sắc, nó chỉ là một người b́nh thường, thương một  giọng ḥ và yêu người con gái  ḥ những câu ḥ...

3 - nhưng người con gái đó bỏ ruộng đồng lên thành phố, những câu ḥ buộc phải hội nhập nếp sống văn minh

4 - …và phồn hoa đô thị, với son phấn trong cuộc phấn đấu sinh tồn ngày một kịch liệt

5 - tương lai là một chuỗi bất ổn khó lường, buộc con người hạ ḿnh xuống

6 - … thành phế phẩm của mọi niềm tuyệt vọng

7 - khiến sống là một tội lỗi, nên có dao, mài dao…

8 - trước hai con đường, phải chọn!

 

Đôi lời cho hai tiểu thuyết

Hai Trầu – Nam Dao :  Lá Thư Từ Kinh Xáng

 

tiếng cồng

 

NGÔN  NGOẠI

1. CÂY ĐA NƠI ĐỈNH MIẾU

2. BẾN LÚ

3  MỘ BƯỚM

4. LŨNG MÂY

5. DỐC ĐỈNH HÀM RỒNG

SAU  HUYỀN  THOẠI : ...bất tận ngôn

 

L'écho du gong

 

 

 

 

Công văn của cục xuất bản cho nhà xuất bản Lao Động

Giải tŕnh của ông Đoàn Tử Huyến

Vài lời… cho một số phận

Tiểu thuyết Trăng nguyên sơ, văn bản in ở Việt Nam