BinhLuan

B́nh luận về tác phẩm của Phan Huy Đường

 

Présentation

 

Un squelette d'un milliard de dollars

Hachette Littérature.

 

Voir Un amour métèque ci-dessous

Xin đọc

 

Sông Hương : Hoàng Ngọc Hiến

Đoàn kết là h́nh thức tối cao, là chân trời của tự do

 

RFI : Bảo Thận & PHĐ

Đàm luận trên đài phát thanh RFI

 

Người khác

Nguyễn Hồng Nhung : Suy nghĩ sau một cuốn sách

Nguyễn Khải : Đi t́m cái tôi đă mất (trích)

 

 

Tập chí Tia Sáng

số 21, tháng 11/2006

 

 

Tia Sáng : Lương Xuân Hà

Triết học – Cuộc truy t́m ư nghĩa của tự do và ngôn từ

 

Introduction

 

 

Diễn Đàn

số 99, 9.2000

 

*

 

 

 

English - Français

 

 

Hàn Thủy

Đọc sách Penser Librement

 

Bảo Thận & PHĐ

Đàm luận trên đài phát thanh RFI 

 

 

Avis de lecteurs

 

Mời đọc

 

Diễn Đàn

số 55, 1.9.1996

 

 

độc giả khác

 

Nguyên Thắng

Tiếng kêu làm người

 

*

trích thư của Chân Phương

 

Mạn đàm trên RFI

Présentation

Università Turino

Isabelle Binel, tesi

Mémoire de licence

Luận án cử nhân

*

 

Schegge di Vietnam nelle novelle di Phan Huy Duong

Éclats de Vietnam dans les nouvelles de Phan Huy Duong

Việt Nam, ánh nổ trong truyện ngắn của Phan Huy Đường

*

 

The University of Newcastle

Australia

 

Dr Nathalie Huynh Chau Nguyen

"Images of Postwar Vietnam

in Phan Huy Duong's Un Amour métèque: nouvelles"

 

Diễn Đàn

số 31, 1.6.1994

*

Diễn Đàn - Forum

n° 13, 07.1994

Nguyên Thắng

Đam mê và khổ uẩn của kẻ măn kiếp ngụ cư

*

L.V.C.

Un amour métèque*

 

 

Nadine Dormoy

Un amour métèque

Một mối t́nh ngụ cư

 

 

Oklahoma University

Students' reaction

Linda Correa   Manny Otiko   Nancy K. Davis   Yamato Tsutsumi