VGNLN-Table

 

 

B́nh luận

Tiếng kêu làm người, Nguyên Thắng

trích thư của Chân Phương

Đàm luận trên RFI

Đọc Chính trị kích thước cơ bản của con người của Phan Huy Đường

 

 

 

 

Tiểu luận

Đọc sách

Xuyên qua thời sự, văn hoá

Niềm tin khủng khiếp

Trí thức, kẻ bất lực của muôn đời

Vẫy gọi nhau làm người

Nghệ thuật ? để làm ǵ ?

Dân chủ, ước mơ và hiện thực

Bóng của một cái bóng

Sống tự do và tự do sáng tác

Chính trị, kích thước cơ bản của con người

Tướng về hưu, một tác phẩm có tính chất nghệ thuật

Năm ngày, một truyện ngắn có giá trị nhân văn

Bên kia bờ ảo vọng, thời gian và thế nh́n trong tiểu thuyết

Gặp gỡ cuối năm, khi lập trường thắt họng văn chương

Một thời lầm lỗi

Tỉnh ngộ, con đường vào địa ngục

Nguyễn Huy Thiệp, thời điểm của câu hỏi, thời điểm của con người

Ngoài khơi miền đất hứa, một huyền thoại thời hậu chiến

Gió dại, chữ nghĩa và văn chương

Cái chết sau quá khứ, một nỗi ám ảnh của hôm nay

Thằng bắt quỷ, ba mươi năm nung một ngọn lửa

Một cành hoa, một chặng đường, một cây viết đểu

 

Trung Quốc, một câu hỏi của Việt Nam

Pérestroika theo kiểu Việt Nam

Phương pháp Gorbatchev

Dương Thu Hương, một bài học, một câu hỏi

Dương Thu Hương, yêu cầu tối thiểu của ngày mai nhân bản

Một nét người

Cuộc độc thoại cần thiết

Lư của mọi nghịch lư,  nguồn gốc của mọi sự hỗn loạn

Chân dung một chế độ

Trần Đức Thảo, một kiếp người

Kinh tế thị trường & chế độ dân chủ pháp quyền muôn năm

Tư cách người đảng viên và guồng máy đảng

Hăy đối thoại

Đối thoại với ông Lê Hồng Hà

 

Truyện ngắn

Truyện Vũ Hổ, người làng Nhân

Tất cả

Download ZIP