WassAlbertTab

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

 

Wass Albert

 

◄◄ V trang chnh

 

 

 

 

 

Nhịp diệu

Biết lm g đy ?

Kht vọng v niềm vui

Khi quả thật bạn chỉ c một mnh

Trong nh thờ của nỗi c đơn

Thần Chết

Thượng Đế v ti

Tm trạng ma thu

Thu

Từ duy nhất

Ma đng

Mi v Thượng Đế

C lẽ

Thở di

B mật lu đi tri tim

Thơ Nol

Bi thơ kết liễu

Qu hương

Lời nhắn nhủ qu hương

Hai chm thơ văn của Wass Albert

Chm thơ - 1

Chm thơ - 2