MachNhaTab

Mạch Nha

ămvc giới thiệu = (*)

 

 

Mạch Nha tự hoạ

 

Tuỳ bút

Thư cuối năm cho mẹ (Mai Ninh)

Truyện ngắn

Đông giao (Mai Ninh)

Cùng chuyến (Miêng)

Chuyện xóm Kén (Miêng)

Hạt thịt  (Miêng)

Turandot (Mai Ninh)

Cửa (Mai Ninh)

Lại quả (Mai Ninh)

Dịch phẩm

Búa đe    (Christine Falkenland) (phđ)

Paris-Alger, mạt rệp   (Mustapha BENFODIL) (Miêng)

Cục cưng Thượng Hải   (Vệ Tuệ) (phđ)

Thơ

Mạch Nha’s Chết Collection

Mạch Nha’s Body Collection

T́nh bạn (Mai Ninh)

Vẫn Chỉ Là Nỗi Nhớ (Mai Ninh)

Ngọn Lửa Bên Sông Ngơ (Mai Ninh)

Cũng thế thôi (Mai Ninh)

Mồ côi Tết (Mai Ninh)

Những chữ rồi cũng giống nhau (Mai Ninh)

Cơn Ác Mộng Đêm Trước Ngày Tới Tháng (Mai Ninh)

Chia tay (Miêng)

Khoảng cách giữa đe dọa và xảy ra… (Mai Ninh)