NguyenTrongTaoTab

THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

Mai Ninh và Nam Dao giới thiệu

 

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

Mai Ninh

Người đang yêu

Người đến muộn

 

Nam Dao

Chia

Thời gian 1

Thời gian 2

Đĩa hát bốn mùa

Chiêm cảm

Nương thân

Con sông huyền thoại

Người phiên dịch chính ḿnh

Tự họa 

Thế giới không c̣n trăng

Cùng một tác giả

 

Khi xă hội xuống cấp, nhà thơ - người ở đâu

 

Phan Huy Đường

Thơ Tuyết Nga - Ảo giác vết thương ch́m

Chúc Tết Đinh Hợi

Em Đàn Bà

 

 

Em Đàn Bà