F9kh17ang@aol.com

 

◄◄ về trang chủ

 

 

BỔ  TÚC  LƯ  LỊCH  CHO  LOÀI  DI  DÂN

(Trích  tuyển)

 

bổ túc lư lịch cho loài di dân

lạc  lối

khúc  dạo  chiều  thứ  sáu

new  york  city  blues

phác  thảo  cho  một  nỗi  buồn

đêm  trường  bắc  mỹ

kế  hoạch  mười  năm  lần  thứ  nhất

chuỵên  phào

ứng  khẩu  giữa  nhà  bếp  và  pḥng  ngủ

bài  ca đất  khách

tối  thứ  năm

bài  thơ  của  người  chờ  quốc  tịch

ghi  chép  vụn

tấm  ảnh  mới  nhất  của  mùa  xuân

bản  tin  từ   trăng  chột

năm mười ngh́n lẻ một, đọc trong một thư tịch cổ

tào  lao  với  thời  gian

1993

tàn  mùa  dạ  hội

American dream

hành  khúc  mới