CungTichBienTab

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Cung Tch Biền

 

Truyện cực ngắn

4 m Bản

Hnh như cn đu đ

Thanh xun của c Chơi

Gic hồn

Chỗ treo linh hồn

 

 

Dương Nghiễm Mậu, ng Đ Đi Rồi

*

Gia sản trong bng đm

Gia sản dưới nh trăng

Đm mun mu

*

Vỡ hoang trước bnh mnh

Nhị xun

Anh em cng một mẹ

Chuyện từ xm qu

Lời qu gp nhặt

*

Tn truyện Xứ Động Vật

Nghiệp chưa hề an nghỉ

Xứ động vật mưa hồng

Mi của gi mưa

Xứ động vật vo ngi

Một phần kh hậu

Xứ động vật mu huyết dụ

*

Ma xun C Mơ Bay

Nhạc điệu của bầy ong

B ẩn Ba N

Ngoại , Dĩ An, v linh hồn ti

Bạch ho

Dị mộng

Qua sng

Thừa dư

Thằng Bắt Quỷ

 

PHĐ đọc Cung Tch Biền

Nhn đọc meo của Cung Tch Biền

Thằng Bắt Quỷ, 30 năm nung một ngọn lửa

Les voies de l'oubli

Những nẻo đường qun lng

En traversant le fleuve, France culture

 

L Đợi phỏng Vấn Nh Văn Cung Tch Biền

Nh thơ Hữu Loan, lần gặp mặt