CHƠI TR̉ BABEL

 

Thể loại

HƯ CẤU

2002 : Tṛ chơi Babel

2002 : Yêu

2002 : Chết

1994 : Trống vắng

1994 : Bộ xương người trị giá một tỷ đola

1983 : Một mối t́nh ngụ cư

1989 : Truyện Vũ Hổ, người làng Nhân

2004…

THƠ CỦA NGƯỜI DỊ ỨNG VỚI THƠ

mời đọc

TIỂU LUẬN và B̀NH LUẬN

2004 : Chuyện bên lề bài thơ Thử chơi xem sao của Nguyễn Duy

2004 : Miên, một bước đi dài hơn thế kỷ

2005 : Văn không là người

2006 : Mất tích để trường tồn

2006 : Một nguồn thơ

DỊCH VĂN - NHẠI VĂN

2007 : Phải điên điên mới mắc dịch

2006-2002 : Người,  La Feuille,  

Nguyên Tác

 

Le tour de Babel

Aimer

Mourir

Vacance

Un squelette d'un milliard de dollars

Un amour métèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B̀NH LUẬN CỦA CÁC NHÀ PHÊ B̀NH

1994 : Đam mê và khổ uẩn của kẻ măn khiếp ngụ cư

1996 : Tiếng kêu làm người

1998 : Một mối t́nh ngụ cư

2006 : Cuộc truy t́m ư nghĩa của tự do và ngôn từ

 

 

 

 

 

Un amour métèque, Nadine Dormoi, Europe Plurilingue

 

 

LUẬN ÁN về một tác phẩm của Phan Huy Đường

2005 : Việt Nam, ánh nổ trong truyện ngắn của Phan Huy Đường

 

Schegge di Vietnam nelle novelle di Phan Huy Duong, Isabelle Binel

Éclats de Vietnam dans les nouvelles de Phan Huy Duong, Isabelle Binel