Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

 

 

Petri Gyrgy

 

Nh thơ posztmodern Hungary

 

◄◄ v trang chnh

 

 

 

 

 

 

Chng C Th

Sp Đổ

Thu

Kh

Nếu sau ny

Ngi Đ Giăng Lưới Ti- Cha Ơi!

Đng Lc Ny Đy

Nụ cười

Bi ca của những kẻ nghiện rượu

Ch l mt k

Đơn gin, như mt bi ca

Chm thơ Li cm t

Vt nng chiếu, ti lm sao vi ti

Thế gian m la

V triết hc

Ung cafe bui sng

Ngy ti t ca Horatius

Thơ ca nh thơ Đng u xa l t 1955

Bui trưa

Bi ca

Ti rt yu người đn b ny

Nhng bi thơ cui đời

Gn như

N cười