CsathGezaTab

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch

◄◄ về trang chnh

 

 

Csth Gza

 

Csth Gza v tc phảm, Nguyễn Hồng Nhung

 

Im lặng đen

Ti đ gặp mẹ

Ci chết của chng ph thuỷ

Buổi tối

Ci l sưởi

Khu vườn của lo ph thuỷ

Buổi dạ hội đm h

Nng Eszti tc đỏ

Những cu chuyện kết thc khng hậu

Bản x nt bi thương

Cu chuyện về ba nng con gi

Chng Pl v nng Virginia

Cu chuyện của bnh minh

Erna

Sự hồi tỉnh của chng thi sĩ

Khe ni

Truyện cổ tch thnh Pest

Cổ tch về những tnh xấu của con người

Người gip việc c tri tim đ

Thuốc phiện

Kẻ giết mẹ

 

Ti dịch Csth Gza