GioiThieuKhoa

Phạm Trọng Luật

 

th3pln@gmail.com

Triết

Văn hoá

Tiểu xảo văn đoàn

Chủ nghĩa tương đối văn hoá

Một thái độ văn hoá

Nhận định về Gió Lửa

Giữa tân tiến và hậu tân tiến

Bên lề một ngơ cụt

Literary correctness ?

Nhân vụ DSK : cú sốc văn hoá giữa hai nền dân chủ Pháp-Mỹ

Socrates chống trào lưu du giáo

Tách bóng (truyện ngắn)

Tẩy hẹn (truyện ngắn)

Chính trị

Đất nước, đa nguyên

Hoà giải

Đảng, Nhà nước, Xă hội dân sự

Phong thánh

Ngày 30-04

Ván bài lương tâm

Nhiệm vụ cuối

Dịch cho người t́m đọc

Đối thoại với

Dương Thu Hương

Hoàng Chí Bảo

Lữ Phương

Trần Văn Giàu

Khoa học xă hội

VÀI SUY NGHĨ VỀ BÀI :

Tốc độ xoay chuyển vận mệnh đất nước:

Kỳ tích của các anh hùng thời Minh Trị duy tân

Thế nào là người trí thức, P.A. Baran

Khả tính của lịch sử, Georg Simmel

Học thức & Trí thức (1)

Học thức & Trí thức (2)

Thế nào là một quốc gia ? Ernest Renan

Từ để trở sang phiên dịch, Paul Ricoeur

 

Bóng đá

Từ khủng hoảng bóng đá sang khủng hoảng toàn diện

Mekloufi

Croatia

Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp (2)

Hy Lạp

Suède

Tiệp

Việt Nam

Nam Hàn

Nhật Bản

Hoa Kỳ

Nam Phi