Nguyễn Văn Khoa

Dịch cho người t́m đọc

 

◄◄ Về trang chủ

 

Tác giả

Bài

Chủ đề

Alembert (Jean Le Rond d’)

Bốn đối tượng của lịch sử khoa học

Khoa học Lịch sử

Alexandre Koyré

Chính Trị Và Triết Học Ở Platôn

Diễn giải và Phê bình

Alexandre Savérien

Một lịch sử khoa học thanh lọc khỏi những sai lầm của các học giả ?

Khoa hoc - Lịch sử

Antoine-Augustin Cournot

Nguyên nhân, Lý do, Ngẫu nhiên 1

Ngẫu nhiên (khái niệm)

Antoine-Augustin Cournot

Ngẫu nhiên như sự giao thoa của các chuỗi nhân quả độc lập

Ngẫu nhiên (khái niệm)

Antoine-Augustin Cournot

Lịch sử, «sàn diễn của những cá nhân vĩ đại»

Cá nhân trong lịch sử

Antoine-Augustin Cournot

Chiều kích lịch sử

Sử học

Antoine-Augustin Cournot

Nguyên do học Lịch sử và Triết lư sử học

Giải thích trong sử học

Antoinette Virieux Reymond

Không phải quy luật nào cũng biểu hiện nguyên nhân một cách hiển nhiên

Nhân quả (khái niệm)

Aristotelês

Bốn Loại Nguyên Nhân

Nguyên nhân (khái niệm)

Aristotelês

Vật thể rơi xuống hay bay lên theo định hướng tự nhiên của chúng

Vật lư - Triết lư - Tự nhiên

Aristotelês-Platon

Từ định nghĩa phổ quát đến ý thể

Triết, Khái niệm

Auguste Comte

Sự thiết yếu khoa học của lịch sử khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Auguste Comte

Xă Hội Không Phân Tán Thành Những Cá Nhân (1851)

Xă hội (Khái niệm)

Bertrand Russell

Làm thế nào để trở thành triết gia? Nghệ thuật phỏng định hợp lý (1942)

Triết học

Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos

Sự Săn T́m Tài Liệu (1898)

Tài liệu (khái niệm) – Sử học

Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos

Sự Kiện Lịch Sử (1898)

Sự kiện (Khái niệm)

Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos

 

 

Charles Singer

Sai Lầm Của Các Nhà Khoa Học Xem Thường Lịch Sử Khoa Học

Khoa hoc - Lịch sử

Claude Bernard

Lịch sử của khoa học là vô ích cho sự tiến bộ của khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Claude Lévi-Strauss

Xã hội học, Dân tộc học hay Nhân học

Xã hội học - Nhân học

Claude Lévi-Strauss

Dân Tộc Học Như Một Chủ Nghĩa Nhân Bản Mới

Dân tộc học - Nhân bản

Claude Lévi-Strauss

Cái tự nhiên và cái văn hóa hay cái phổ quát và cái quy phạm

Văn hóa-Quy phạm-Phổ quát

(Khái niệm)

Edward Ashod Tiryakian

Dẫn Vào Xă Hội Học Về Xă Hội Học

Xă Hội Học

Edward Sapir

Ba Nghĩa Của Từ «Văn Hóa» (1924)

Văn hóa (Khái niệm)

Ernst Mach

«Ta chưa hoàn toàn biết một khoa học khi chưa biết lịch sử của nó»

Khoa hoc - Lịch sử

Florence Perrin & Alexis Rosenbaum

«Ta giải thích thiên nhiên : ta hiểu cuộc sống tinh thần»

Khoa hoc Nhân văn - Triết lư

Florence Perrin & Alexis Rosenbaum

«Họ quan niệm con người trong thiên hiên như một đế chế bên trong một đế chế»

Tự do ư chí

Francis Bacon–Robert Blanché

Sự báo hiệu phương pháp mới

Triết, Thực nghiệm, Phương pháp

Francis Bacon

Bốn Thần Tượng Cản Trở Tri Thức Khách Quan

Triết, Khoa Học

François Russo

Giá trị và tầm ảnh hưởng của lịch sử các khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

François Simiand

Ba thần tượng của Bộ lạc sử gia

Triết, Sử Học

Freud

Thói tự chiêm ngưỡng  của con người trước khoa học

con người trước khoa học

Gabriel Monod 

Tuyên Ngôn Sử Học Của Tạp Chí Lịch Sử

sử học – Pháp - thế kỷ 19

Henri-Irénée Marrou

Sự «Phát Minh» Ra Tài Liệu (1954)

Tài liệu (khái niệm) – Sử học

Henri-Irénée Marrou

Hêrodotos, Sử Gia Chuyên Nghiệp Đầu Tiên (1961)

Sử học – Lịch sử

Hêrodotos

Kandaulês, Nyssia Và Gygês (440 Tcn)

Huyền thoại – Triết lý

George Sarton

Lịch Sử Của Khoa Học Trong Lịch Sử Của Nền Văn Minh

Khoa hoc - Lịch sử

Jean-Pierre Vernant

Từ thần thoại sang khoa học, Nguồn gốc của khoa vật lý

Vật lư học - Lịch sử

Milêtos (Triết phái)

Jean Ullmo

Định nghĩa Thao Tác

 

John Herschel

Nguyên nhân là sự kiện xảy ra trước, mà ta có thể nắm bắt và sửa đổi

Nhân quả (khái niệm)

Lucien Febvre

Sự Kiện và Chọn Lựa - (1953)

 

Léon Brunschvicg

Từ thuật giả kim sang hóa học, Sự cần thiết của một cuộc cải đạo tinh thần

Hoá học - Lịch sử

Moritz Schlick

Sôkratês  Trong Mắt Trường Phái Wien

Triết học – Đối tượng và mục đích

Moritz Schlick

Sôkratès, triết gia thực sự đầu tiên

 

Paul Alexandre Baran

Thế nào là người trí thức ?

 

Paul Langevin

Lịch sử của khoa học hữu ích cho ngay chính sự tiến bộ của khoa học

Khoa hoc - Lịch sử

Paul Tannery 

Vì Một Lịch Sử Khoa Học Toàn Diện

Khoa học – Lịch sử

Pierre-Simon Laplace

Một trí thông minh «khá rộng» sẽ tiên đoán được tương lai một cách chính xác

Quyết định luận

Nhân quả (Khái niệm)

Platôn

Chiếc Nhẫn Của Gygês

Triết lý biểu trưng

Platôn

Huyền Thoại Dối Trá

Diễn giải và Phê b́nh

Platôn

Định Nghĩa Bản Chất

Sùng tín(Khái niệm)

Platôn

Nền Tảng Của Giá Trị (Song Đề Euthyphrôn)

Sùng tín, Giá trị (Khái niệm)

Platôn

Bệnh Thù Ghét Lư Luận

Triết học – Hy Lạp cổ đại

Duy lư (Chủ nghĩa)

Platôn

Chân dung triết gia (I)

Triết học – Hy Lạp cổ đại

Platôn

Chân dung triết gia (II), Kẻ cầu t́m chân lư

Triết - Sôkratês – Nhân cách

Platôn

Định nghĩa bản chất

Định nghĩa phổ quát, sùng tín

Platôn

Hãy Tự Tu Thân Sửa Tính

Sôkratês – Cuộc đời và Sự nghiệp

Ralph Linton

Văn Hóa là ǵ ? - (1945)

 

Raymond Aron 

Sự lạc quan của Auguste Comte

Lịch sử – Triết lý

Robert Blanché

Sự xây dựng phương pháp thực nghiệm

Vật lư - Triết lư

Rudolf Carnap

Quan Hệ Nhân Quả

Nhân quả - Khái niệm

Tadeusz Kotarbinski

Cái phổ quát

Khái niệm phổ quát

Wilhelm Dilthey

Tự Nhiên Và Lịch Sử

Sử học - Triết ly

Xenephôn

Chăn Ḅ Và Chăn Dân

Sôkratês – Cuộc đời và Sự nghiệp

 

PHỤ LỤC 1

Khái Niệm, Trường Phái, Học Thuyết