MotHanhTrinhTuDuy

 

Một hành tŕnh tư duy

 

 

 

 

Ở đây, tôi đăng

tập trung theo thứ tự thời gian

những bài trực tiếp liên hệ tới triết học

đă khiến tôi từ từ đi tới

những kết luận của tôi trong quyển

 

Penser librement

Éditions Chronique Sociale, 2000

Tư duy tự do

Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006

 

và viết những bài sau đó

 

 

 

◄◄ về trang chủ

 

 

 

I

Tư duy là một hành tŕnh tự phủ định

Nghệ thuật ? Để làm ǵ ?

Trần Đức Thảo, một kiếp người

Nói chuyện với Phan Tấn Hải

Thảo luận với Lữ Phương

Những nẻo đường quên lăng

Đố vui về chủ nghĩa cộng sản

Chân dung một tư tưởng

Vấn đề bóc lột lao động

Trần Đạo phỏng vấn Derrida

Hậu hiện đại Lè nhè chủ nghĩa Đại tuyên ngôn

Trả lời một độc giả Hợp Lưu

 

II

Khái niệm h́nh thái trong tư tưởng của Karl Marx

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Làm người nơi quê người

Viết văn để làm người

Jean-Paul Sartre, nỗi đam mê làm người của thế kỷ 20

Nội chiến ? Ta cần một cách tiếp cận lịch sử mới

Chuyện bên lề bài thơ Thử chơi xem sao của Nguyễn Duy

Văn không là người

Mất tích để trường tồn

Một nguồn thơ

Một nguồn thơ, trả lời một độc giả

Phải điên điên mới mắc dịch

Nàng tiên kinh tế thị trường

Một hành-động đầy ư nghĩa, đầy giá trị cho tương lai

Cái tôi cuối cùng của nhà văn

Tư bản tinh khiết (về cuộc khủng hoảng kinh tế 2008)

Thái độ khoa học trong kiếp nhân văn

Kiến nghị làm người

Giá trị sử dụng của hàng hoá trong học thuyết kinh tế của Marx

Thảo luận với anh Đoàn Tiểu Long về kinh tế học Mácxít

 

III

Lại Karl Marx !

Robot PhuLăngXa

Vốn là thú, ta…

Darwin, từ tư duy h́nh thức tới tư duy biện chứng

Adam Smith và chủ nghĩa tư bản

Mèo trắng mèo đen mèo rừng mèo mả

Ư thức hệ

Khoa học ơi là khoa học, nhân văn ơi là nhân văn !

Hậu Cộng Sản Tối Tăm Thần Linh Chưởng (đọc Mao Trạch Đông ngàn năm công tội)

Hậu Cộng Sản Tối Tăm Thần Linh Chưởng - 2 (đọc Mao Trạch Đông ngàn năm công tội)

Một cuộc tranh luận hăo

Khi Trung Quốc du nhập chủ nghĩa tư bản

Khi Trung Quốc "mua" Châu Âu

Giai cấp của tương lai ?

Triết học – Khoa học

Khi mất tư cách mà không mất tư cách

 

 

© Nguyễn Trọng  Khôi