NamDaoTTLS

NAM DAO

Tiểu thuyết lịch sử

◄◄ về trang chnh

 

Bể Du-Đất Trời-Gi Lửa của Nam Dao cng ra mắt

 

Văn bản mới nhất do tc giả chỉnh sửa, cập nhật : 2017-07-30

Đất Trời

Gi Lửa

Bể Du I

Bể du II

 

*

GioLua

 

Nhận định về Gi Lửa

Phạm Trọng Luật

 

LỜI NGỎ

NHẬP : Tiếng đ

 

LỬA ĐNG NGOI

Chim trong lồng

Nht gươm n sủng

Ci nổi ba đo

Kiu binh

Bụi kinh kỳ

 

GI ĐNG TRONG

Nẻo dương gian

Nước đục

Bờ xa

Thot kiếp

Gi chướng

Đn th

KẾT : Bọt nước sng M

 

 

DatTroi

 

 

0 LỜI NGỎ

1 TIẾNG H

2 M NG QUAN

3 NGANG

4 NGẬM LỜI, MỘT THUỞ

5 ẤT CAO

6 BNH NG

7 NGAI VUA

8 CON MẮT XANH

9 ỊNH NGHIỆP

10 CUNG NH

11 TRỜI THẤP

12 NGOẠI TRUYỆN

 

DAT_TROI

BeDauBia

 

Về tiểu thuyết lịch sử Bể Du,

Cổ Ngư phỏng vấn Nam Dao

 

I Chớp Bể

 

1- Đội mồ

2-Hoa tự do

3-Bắt gi

4-Phất cờ

5-Tức nước

6-Vỡ bờ

7-Chớp bể

8-Bn lũy hoa

 

II Ba Đo

 

9-Gậy tầm vng

10-Trời long đất lở

11-Vị đầu lưỡi

12-Mật đắng

13-Đường ln Cổng Trời

 

 

III Bờ Du

 

14-Tuyệt tnh

15-Cnh bướm đen

16-Điệu lun vũ trn mu

17-Ma rừng động

18-Xc kn

19-Cờ tn

20- Đổi đời

21-Bờ du

22-Hỗn mang

23-My đồi trẩu

24-Đỉnh sng ro

25-Xổ lồng

 

Ngoại truyện : sau du bể