NamDaoTho

Nam Dao

THƠ

◄◄ về trang chính

Thơ Nam Dao

Thơ Đường

dịch theo nguyên thể

Chinh Phụ Ngâm

dịch theo nguyên thể

 

 

NHỚ ANH, nguyễn trọng tạo

T́nh nhiệt đới

Hành khúc Hoàng Sa

Biển ngộ độc

Viết ngày Phục Sinh

Chùm rời  2016

Chùm  Rời 2015

Sinh Nhật B.FLY

Liếm

Không cầu Mirabeau,  thời gian vẫn đấy

Bốn nỗi tháng 10

Mộ gió

Vứt kiếm nhờ ai mài

người xưa

Nha Trang

Em, bốn mùa

Bất ngờ, giữa một ṿng tay

Đâu là... Rị mọ

Khai bút cho một vô đề

thơ suôi gửi một loài chim

Con dế mèn

Âm xanh xao

Rồi sẽ tới

Trắng cơn mơ

9 bài thơ cuối mùa 2010

Vo^ nghi~a yêu trong thế giới 2 chiều

Impression 1

Đêm và Ngày

Bọt phù du

Ai tri âm

Ngựa ô

 

Vệt cát

Vệt cát (5-7)

Vệt cát (8-11)

Vệt cát (12-16)

Vệt cát (17-20)

Vệt cát (21-24)

Vệt cát (25-28)

Vệt cát (29-33)

 

Thơ Nam Dao – 1

Thơ Nam Dao – 2

Thơ Nam Dao – 3

Thơ Nam Dao – 4

 

U uẩn chiều lưu lạc

Ba bài thơ, một t́nh cờ, tháng tám

Sắc và Không

 

Dịch

Mất ngủ, Một bài thơ của cụ Nguyễn Du

3 bài thơ của Verlaine

Félix Arvers

Apollinaire : Cầu Mirabeau

Tựa

Sơ Đường

Thịnh Đường

Vương Duy

Vương Duy - 2

Vương Duy – 3/4

Vương Duy - 5

 

Lư Bạch - 1

Lư Bạch - 2

Lư Bạch - 3

Lư Bạch - 4

 

Đỗ Phủ - 1

Đỗ Phủ - 2

 

Lưu Tích Hư : Vô đề

Chinh Phụ Ngâm theo nguyên thể - Tựa

Chinh Phụ Ngâm

Chinh Phụ Ngâm (tiếp-3)

Chinh Phụ Ngâm (tiếp-4)